Kontabilitet me softuer dhe tatime

Published: 8 September 2023

Ky trajnim trajton konceptet themelore të kontabilitetit, si mbajtja e kontabilitetit, buxhetimi, raportimi financiar dhe përgatitja e taksave. Për më tepër, ai do t'i udhëzojë pjesëmarrësit në baza të Kontabilitetit, regjistrimet përmes sitemit të Kontabilitetit, deklarimin e tatimeve përmes EDI Deklarimit, etj. Falas për pjesëmarrësit ofrohen: Dy (2) programe Excel të nevojshme për çdo biznes; Dokumentet bazë për krijimin e një biznesi të ri dhe Si bonus, pjesëmarrësit do të marrin një licencë njëvjeçare falas për softuerin e kontabilitetit "KontX" (me vlerë 300+ euro), të cilin mund ta përdorin për të zbatuar njohuritë dhe aftësitë e tyre të reja.

Training provider

Makerspace Innovation Center Prizren

Duration of training

3 Months

Total number of training hours

42 hours

Recurrence of training

Twice per year

Min. number of participants for starting course

10

Certification

Certificate of completion

Price

250€ (200€ student price)

Registration deadline(s)

it is opened currently

Category

ICT

Training Language offered

ALB

Level

Basic

Training Type

Face to face

Trainer

Mr Arsim Severi

Contact(s) for registrations/questions

Apply Now