Tenants

Autostrada Biennale

Autostrada Biennale Education and Production Space u ndërtua mbi nevojën për më shumë shkëmbime kulturore në rajon dhe me botën. Ajo gjithmone ishte imagjinuar si një pikë ndërlidhëse, një rrugë në hartën e Ballkanit Perëndimor.
Autostrada Biennale Main
Contact Us
Facebook Instagram

Autostrada Biennale filloi në Prizren, Kosovë, në vitin 2014, me edicionin e parë në vitin 2017

Si institucioni i vetëm i artit bashkëkohor në Prizren, Autostrada Biennale funksionon me dy shpejtësi: njëra është ekspozitë fizike që zhvillohet çdo dy vjet, tjetra është hapësira e re e edukimit, prodhimit dhe ekspozimit në ish bazën ushtarake të KFOR-it, tani ITP Prizren. Me këtë të fundit, Autostrada Biennale ka zgjeruar hapjen ndaj publikut duke konsideruar prodhimin e artit si një formë të të mësuarit.

Përmes edukimit, trajnimit dhe prodhimit të hapur drejt ekspozimit, qëllimi i Autostrada Biennale është të zhvillojmë modele të reja të krijimit kulturor që do të inkurajojnë brezin e ri të mendoj në mënyrë kritike për artin dhe të bëhet pjesë e procesit të ndërtimit dhe instalimit të veprave artistike.

Programet publike të Autostrada Biennale përpiqen të ndihmojnë hapësirat e të mësuarit për brezat e rinj duke ndjekur parimin e gjithëpërfshirjes, duke e bërë programin të hapur për komunitete të ndryshme.

Visit Website