Our partner in the park, Autostrata Hangar, has some open job positions.

Date: 22 June 2022
Category: Job Positions

Thirrje për punë!

Jemi duke kërkuar ta zgjerojmë ekipin tonë të Autostrada Hangar

I ftojmë të interesuarit që t’i bashkohen ekipit tonë në pozitat e hapura:

Kualifikimet:

Detajet:

Paga do të diskutohet në intervistë.

Vetëm kandidatët e suksesshëm do të ftohen në intervistë

Aplikantët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në e tyre të detajuar në [email protected] duke specifikuar pozitën në ‘subject’ të e-mailit.

Afati i fundit për aplikim është 06.07.2022

Apply Now